Speciale opleiding

Voordat je iemand gaat ondersteunen, ondersteunen we eerst jou. Allereerst ga je een opleiding in de palliatieve terminale zorg volgen.

AfbeeldingHomepage5

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is erop gericht om iemand die niet kan genezen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Dit kan een langdurige fase van jaren zijn. Gedurende deze tijd kunnen velen nog goed functioneren in het dagelijkse leven. Op een gegeven moment gaat de palliatieve fase over in een terminale fase waarin duidelijk wordt dat het levenseinde nabij komt. We spreken dan van terminale zorg en daar kom jij als vrijwilliger in beeld.

Als dagvrijwilliger zorg je er dan voor dat de naasten overdag iets voor zichzelf kunnen plannen. Als nachtvrijwilligers waak je ’s nachts bij de zieke en zorg je ervoor dat de naasten ‘s nachts kunnen slapen. Want jij staat voor hun dierbare klaar.

Naast de basisopleiding krijg je in de loop der jaren allerlei trainingen. Dat start met de introductietraining en de jaren daarna krijg je de mogelijkheid om één VPTZ training per jaar te volgen, waar je ook vrijwilligers van de andere stichtingen VPTZ ontmoet. Zoals vrijwilligers die zich specialiseren in rouwbegeleiding.