VPTZ Nederland

Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland met het landelijk steunpunt in Amersfoort. VPTZ staat voor ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’. Bij de stichtingen VPTZ werken ruim vijfduizend vrijwilligers verdeeld over een landelijk netwerk. Hun werk wordt vrijwillig, maar niet vrijblijvend verricht. Zowel voor de vrijwilliger als voor de patiënt en zijn familie gelden er regels en afspraken.

Leendert Vriel Twente

Voor onze vijf stichtingen mogen we rekenen op de inzet van ruim 200 vrijwilligers. Voor het verwerken van alle hulpaanvragen en het begeleiden van vrijwilligers hebben we coördinatoren in dienst. Om hen meer ruimte te geven voor de kerntaken, maar ook om de communicatie en samenwerking met andere partijen gemakkelijker te maken is in 2009 Leendert Vriel Twente opgericht.

Leendert Vriel Twente behartigt de belangen van de stichtingen die zijn aangesloten. Vooral op het gebied van naamsbekendheid, het werven van financiële middelen en het bevorderen van de interne en externe contacten. Op deze manier versterken we de bij ons aangesloten stichtingen en investeren we in de randvoorwaarden. De aangesloten stichtingen werken veel samen. Dat proberen we te optimaliseren zodat u in heel Twente verzekerd bent van onze zorg. Ook werken we nauw samen met de professionele zorg en welzijnsorganisaties en participeren we in de netwerken palliatieve zorg in Twente, Midden en Noordwest Twente en Noord Oost Twente, Enschede en Haaksbergen

Het bestuur

Bestuurslid
Joyce van Apeldoorn

Bestuurslid
Marijke van Heeswijk

Penningmeester
Henk Hekman

Personeelszaken
Ype de Jong

Bestuurslid
Eric Klaassen

Organisatorische vragen

Het is voor externe organisaties efficiënter om met één partij te communiceren die de belangen behartigt van alle stichtingen die ze tegenkomen in het werkveld. Heeft u organisatorische vragen dan kunt u terecht bij Helma van der Zouw, bestuurssecretaris, op nummer 06 17059970, of stuur haar een e-mail: [email protected]

helma-van-der-zouw

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Bijvoorbeeld over de werkwijze van een van onze medewerkers of over een procedure, dan kunt u hier het klachtenformulier downloaden.

De klachtenprocedure kunt u hier downloaden.

De klachtenprocedure en vertrouwenspersoon medewerkers kunt u hier downloaden.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

Download hier het Twente-Jaarplan 2021.

Jaarverslag en Financieel verslag

Download hier het jaarverslag.
Het financieel jaarverslag kunt u opvragen bij de penningmeester. Stuur daarvoor een e-mail naar [email protected]