Kennismaking

Na het ontvangen van je aanmelding volgt er een persoonlijke kennismaking met de coördinator. Er wordt gesproken over je motivatie voor dit vrijwilligerswerk, wat het vrijwilligerswerk inhoudt en de verwachtingen over en weer zijn. Ook wordt er informatie gegeven over de basis training voor vrijwilligers. Al onze vrijwilligers gaan pas aan de slag na het succesvol afronden van deze training. De training maakt deel uit van de selectieprocedure.

Na het kennismakingsgesprek hebben vrijwilliger en coördinator voldoende informatie van elkaar om te beslissen of zij met elkaar verder willen binnen Leendert Vriel.