Doneren

Donateurs zijn onmisbaar om Leendert Vriel in stand te kunnen houden. Draagt u ons een warm hart toe, dan kunt u ons als particulier steunen met een gift of een legaat, of met sponsoring als u een eigen bedrijf heeft of bij een organisatie werkzaam bent.

Doneer mogelijkheden

Direct doneren

Almelo: NL32 RABO 0301 3784 79
Hof van Twente: NL19 SNSB 0908 7957 26
Enschede Haaksbergen: NL27 RABO 0317 2192 51
Hengelo/Borne: NL66 ABNA 0590 0866 50
N.O. Twente: NL91 ABNA 0603 7608 72

ANBI_zwart
Legaten

Als u een testament laat opmaken, kunt u daarin een schenking na overlijden opnemen. Dit heet een legaat en kunt u doen aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Leendert Vriel Almelo e.o. of Stichting Vrienden van Leendert Vriel Noordoost Twente. In principe kunt u alle vermogensbestanddelen opnemen, zoals geldbedragen en (on)roerende zaken, maar uit praktische overwegingen heeft een geldbedrag onze voorkeur. Legaten aan onze Stichtingen zijn vrijgesteld van erfbelasting, mits aan het legaat geen opdracht is verbonden. Het legaat moet dus volledig ten goede komen aan de stichting.

Sponsoring

Veel bedrijven reageren enthousiast op onze oproep voor steun. Daar zijn we dankbaar voor. Ook in de toekomst zijn deze financiële bijdragen hard nodig om onze stichtingen in stand te houden. Wanneer u ons ondersteunt vermelden wij dat op deze website. Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar [email protected] en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onze sponsoren kunt u vinden via onderstaande link

https://leendertvriel.nl/sponsoren/

ANBI_zk_FC_blauw

Leendert Vriel Twente is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor meer informatie over deze ANBI klik hier.

De bestuurders ontvangen geen beloning.
De jaarcijfers worden gepubliceerd op: www.anbi.nl

KVK-nummer: 8188249
RSIN: 820360727

U kunt uw schenking ook ten goede laten komen van de Stichting Leendert Vriel in uw woonplaats. Alle lokale stichtingen Leendert Vriel zijn ANBI.

Eenmalige gift

U kunt eenmalig een geldbedrag aan ons overmaken. Ook kunt u dat doen met bijvoorbeeld een periodieke gift. De giften kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken voor de inkomstenbelasting. De regeling voor aftrekbare periodieke giften is per 1 januari 2014 veranderd.

U kunt uw eenmalige gift overmaken, klik op Direct doneren en vindt de gegevens van de stichting die bij uw naaste hulp heeft geboden. We vinden het fijn wanneer u uw naam en adres vermeld in de omschrijving, zodat we u kunnen bedanken. Voldoet u gift aan de voorwaarde voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften. U vindt de informatie op de website van de belastingdienst.

Periodieke gift

Doet u een periodieke gift: Voldoet uw gift aan de voorwaarde voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geld geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. De notaris is niet meer nodig. Het is voldoende om een eenvoudig formulier in te vullen waarin u toezegt minimaal vijf jaar (of tot eerder overlijden) een bepaald bedrag aan de stichting  te geven.

Wilt u een jaarlijkse of periodieke gift doen, U vindt de informatie en modelformulieren op de website van de belastingdienst