Vrijwilligersovereenkomst

Na het succesvol afronden van de basis training wordt de vrijwilligersovereenkomst getekend en kun je zelfstandig aan de slag. In de vrijwilligersovereenkomst wordt vastgelegd wat de aard van de werkzaamheden is, welke verwachtingen we daarbij hebben, op welke vergoedingen je eventueel recht hebt. Maar er staat ook in dat je geheimhoudingsplicht hebt, want de mensen die gebruik maken van Leendert Vriel moeten er van op aan kunnen dat er nooit informatie over hen zal worden gedeeld met derden.

Ook vragen we je om een antecedentenverklaring te tekenen waarin je verklaart altijd van goed gedrag te zijn geweest.