In Nieuwsberichten

Coronavirus en Leendert Vriel

We worden allemaal met verregaande maatregelen geconfronteerd ten aanzien van het Coronavirus dat op dit moment ons land en de hele wereld in de greep heeft. En dat is niet anders voor de vrijwilligers van Leendert Vriel.

Er zijn bij ons vrijwilligers die op dit moment om verschillende redenen niet inzetbaar zijn in de palliatieve terminale thuiszorg. Andere vrijwilligers zijn op dit moment nog wel inzetbaar, maar dat is zeer betrekkelijk en afhankelijk van een heel aantal factoren.

Daardoor wisselen de mogelijkheden voor het thuiswaken per stichting.

Indien er in een thuissituatie de behoefte aan wakers erg groot is, dan kunt u het beste contact opnemen met de stichting in uw buurt. De telefoonnummers vindt u op de homepagina van onze website https://leendertvriel.nl/.

In overleg met de coördinator, het bestuur, de desbetreffende huisarts, thuiszorg en evt. andere deskundigen kan gekeken worden of de situatie veilig genoeg is en of er voldoende beschikbare vrijwilligers zijn om te komen waken.

Natuurlijk houden wij de maatregelen van het kabinet en de adviezen van het RIVM in de gaten. Mochten er weer belangrijke wijzigingen zijn, dan passen wij ons beleid daar eventueel op aan.

Wij hopen op uw begrip.

Recent Posts