In

Dat ze er in de laatste fase van uw leven voor u zijn, en voor de mensen die u bijstaan. Om te waken, op te passen of om te helpen bij de persoonlijke verzorging. Ze zijn er niet voor medische verzorging of huishoudelijke taken, maar om uw partner of uw familieleden te ontlasten. Door hun aanwezigheid kunnen ze even een boodschap kunnen doen, hebben ze wat tijd voor zichzelf, slapen ’s nachts iets beter omdat ze weten dat u bij onze vrijwilligers in goede handen bent.

Onze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid en zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf ooit een dierbare hebben verloren of omdat ze in hun werk mensen begeleid hebben in de laatste levensfase. Ze willen graag iets voor een ander doen, door er te zijn als het nodig is.

Recent Posts