In Nieuwsberichten

Datum  : 29 mei

Tijd        : 19.30

Locatie : wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagweg 47, Hengelo

De Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. is een organisatie die het mede mogelijk maakt dat ernstig zieke mensen thuis kunnen sterven. Vrijwilligers bieden in deze laatste levensfase tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en diens naasten.

Vrijwilligers hebben een eigen plaats, naast en in samenwerking met de professionele zorg en mantelzorg. Zij bieden een aanvulling op de bestaande zorg. Een bepaalde vooropleiding wordt niet gevraagd voor dit vrijwilligerswerk. Emotionele stabiliteit, motivatie en een open houding zijn wel noodzakelijk. Vrijwilligers volgen een introductiecursus voordat ze ingezet worden. Ook mannen kunnen dit vrijwilligerswerk goed doen.

Als u interesse heeft in dit vrijwilligerswerk, kunt u vrijblijvend deze avond bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marie-Josée Eenkhoorn 06-34358100, coördinator St. Leendert Vriel, Hengelo, Borne e.o.

Recent Posts