In Nieuwsberichten, Uncategorized

U herinnert zich ongetwijfeld de actie, die Lionsclub Haaksbergen in het voorjaar van 2022 heeft georganiseerd. Als u zich  bij de gelukkigen schaarde en een aspergebox hebt besteld, kon u rond Hemelvaart genieten van een overheerlijke maaltijd voor twee personen, bestaande uit regionale producten. De Lionsclub wilden  hiermee, op culinaire wijze het voorjaar vieren. Maar het mes sneed aan 2 kanten. Een belangrijk deel van de 38 euro, die de box kostte was bestemd voor  goede doelen! Doordat velen de actie een warm hart toedroegen, heeft de Lions club Haaksbergen een goede verkoop kunnen realiseren. Uiteindelijk heeft de actie 6000 € opgebracht om dit aan de verkozen goede doelen te besteden. Deze werden gelijkelijk verdeeld tussen de twee genomineerden:

Leendert Vriel, alom bekend in de regio. Een organisatie, die een ondersteunende rol biedt aan personen in de laatste levensfase, zowel aan de betrokkene zelf als aan hun naasten. Dit kan zijn in de thuissituatie, maar er ook bij de lokale hospices.  Organisatorisch drijft het grotendeels op getrainde vrijwilligers, die een wakende functie hebben ter verlichting van familie en vrienden. De Lionsclub Haaksbergen is al jarenlang een belangrijke sponsor voor hen. De keuken van het Enschedese hospice is na 13 jaar aan een opknapbeurt toe. We willen daar met deze donatie een financieel-helpende hand in bieden. Dankzij de ruime afname van de aspergeboxen in het voorjaar van 2022 kunnen deze mooie bedragen veel hulpbehoevende mensen ondersteuning bieden.

Camino is een sinds enkele jaren bestaande stichting, die zich met hulp van vrijwilligers inzet voor de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Naast de vele, al bestaande activiteiten, wil deze stichting ook van betekenis zijn voor jong-volwassenen. Deze vergeten groep worstelt vaak met vragen over hun toekomstperspectief. Om het sociale contact tussen lotgenoten te versterken wil Camino sociale cafe’s in de regio gaan opzetten voor deze zogenaamde aya’s (adolescent young adults). Dit prima initiatief wil de Lionsclub Haaksbergen helpen mogelijk te maken middels deze donatie.

Recent Posts