In Nieuwsberichten

Leendert Vriel Enschede Haaksbergen start met nieuwe lotgenotengroep

Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen start in maart met een nieuwe ‘lotgenotengroep’ voor mensen met partnerverlies.

 

Vanaf 1980 is ervaren dat mensen er veel aan hebben om met lotgenoten over hun verlies te praten. De onderlinge herkenning geeft veel steun. De deelnemers aan zo’n gespreksgroep, meestal zes tot acht personen, hebben allemaal een groot en vergelijkbaar verlies geleden. ‘In de groep, die meestal tien keer bij elkaar komt, wordt gesproken over dit grote verlies. Over hoe je ermee om gaat en hoe je de draad van het leven weer oppakt.  “De kracht zit in het gegeven wat je elkaar als mens, met intens verdriet en een groot gemis, te bieden hebt. Je begrijpt elkaar en neemt tijd voor elkaar. Iedere deelnemer krijgt steun en geeft steun”.

De gespreksgroep wordt begeleid door hiervoor geschoolde vrijwilligers die zelf ooit een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Uit eigen ervaring weten zij wat het is om hier doorheen te komen. Belangstellenden voor een gespreksgroep, kunnen daarvoor dus terecht bij de Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen. De coördinator van de rouwbegeleiding maakt een afspraak voor een kennismakingsbezoek.

Aan deelneming aan een gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

 

Voor informatie en aanvragen: telefoon 06 53 249 988.

U kunt ook kijken op onze website: www.leendertvriel.nl

of reageren via het e-mailadres: [email protected].

Recent Posts