In Nieuwsberichten

Leendert Vriel Enschede Haaksbergen zoekt twee ondersteuners.

Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen wil “Er zijn” voor mensen in de laatste levensfase. Veel ernstig zieke mensen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving sterven. Het kan echter voor de familie zwaar worden om de taak van verzorging en aandacht tot het einde toe vol te houden. Het kan ook zijn dat er weinig familie is. Leendert Vriel wil in die situaties aanvullende hulp bieden. Leendert Vriel werkt met speciaal getrainde vrijwilligers. Vrijwilligers zijn “gewone” mensen die bereid zijn hun medemens te helpen. Dat kan overdag, maar ook ’s nachts kan er gewaakt worden zodat de familie met een gerust hart kan gaan slapen om krachten op te doen. De vrijwilligers worden bij hun werk door een coördinator ondersteund.

Op dit moment beschikt de Leendert Vriel Enschede Haaksbergen over 2 coördinatoren en 1 vrijwilliger voor ondersteuning. Voor het bieden van continuïteit, zoeken we vrijwilligers. De ondersteuner neemt de telefonische bereikbaarheid over en draagt zorg voor de lopende en nieuwe aanvragen.
Het aantal te werken uren zal in overleg zijn met de coördinatoren en ondersteuners.

Functie-eisen:
Functiedoel:
Continuïteit en de bereikbaarheid

Taken:
Hoofdbestanddelen van de functie
1. organiseren en coördineren van de ondersteuning aan cliënten en hun naasten;
2. organiseren en coördineren van de inzet van de vrijwilligers in de terminale zorg;

Werkwijze:
De ondersteuner beschikt over de actuele gegevens van de lokale organisatie; (contactgegevens vrijwilligers, gegevens lopende hulpverleningen, roosters/planning).
Dit is een voorwaarde. Wanneer mogelijk volgt er een aanvullende overdracht via mail of telefoon.

Kennis:
Kennis op of een HBO werk – en denk niveau is gewenst, evenals kennis van en ervaring met palliatieve terminale zorg en vrijwilligerswerk.

Zelfstandigheid:
De ondersteuner werkt zelfstandig binnen gegeven richtlijnen.
Voorkomende problemen worden zelfstandig opgelost waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit, vindingrijkheid, daadkracht en besluitvaardigheid van de ondersteuner. Er is een terugvalmogelijkheid op het bestuur of collegae van de betreffende stichting en coördinatoren van andere stichtingen, afhankelijk van de afspraken.

Sociale vaardigheden:
Sociale vaardigheden als inlevingsvermogen, luisteren en geduld hebben zijn van belang in contact met cliënten en hun naasten en met vrijwilligers en verwijzers. Het coördineren en het afstemmen van de activiteiten van vrijwilligers stelt eisen aan vaardigheden als tactvol te werk gaan en motiveren.

Uitdrukkingsvaardigheid:
Voor uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig, zowel naar cliënten en hun naasten als naar vrijwilligers en hulpverleners.

Overige functie-eisen
Integriteit is vereist bij het omgaan met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie.
In bezit van een auto.
Digitale vaardigheid.

Werkgebied:
Enschede en Haaksbergen en de bijbehorende kleine kernen.

Bij inzet wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven.

Sollicitaties zullen na 20 augustus 2018 in behandeling worden genomen.

Organisatie: Leendert Vriel Enschede Haaksbergen
Adres: Postbus 3514
Postcode: 7500 DM
Plaats: Enschede
Telefoon: 0653248988
Email: [email protected]
Website: https://leendertvriel.nl

Gegevens contactpersoon:
Naam: Karin van der Keur
Telefoon: 0686871616
Email: [email protected]
Functie: Coördinator
Naam: Annemarie Asbreuk
Telefoon: 0620347502
Email: [email protected]
Functie: Bestuurslid

Recent Posts