In Uncategorized

Onze vrijwilligers mogen, net als beroepsmatige zorgverleners, toch in de avond en nacht naar buiten om te gaan waken bij mensen thuis of om naar/van het hospice te gaan. Dit is afgestemd met het ministerie van VWS. Hierdoor kunnen wij onze zorg blijven verlenen aan terminaal zieke cliënten.

Recent Posts