In VPTZ

Het is belangrijk dat mensen aan het einde van hun leven kunnen overlijden op de plek van hun voorkeur. Mensen in de laatste levensfase en hun naasten moeten dan zo min mogelijk last hebben van zaken die daarvoor geregeld moeten worden. Door de grote keuzevrijheid zijn er nogal wat mogelijkheden, wat soms knelpunten oplevert. Zorgprofessionals met vragen over het regelen van palliatieve zorg waar ze zelf niet uitkomen, kunnen na 1 maart 2016 terecht bij de helpdesk zorgaanbieders die door van het ministerie van VWS is ingesteld. Knelpunten die door cliënten en hun naasten worden aangedragen kunnen gemeld worden bij het telefoonnummer 1400.

Dinsdag 8 maart 2016

Sommige mensen hebben een Wlz-indicatie en verblijven in een instelling, maar willen toch elders overlijden. Andere mensen ontvangen verpleging en verzorging thuis, maar willen uiteindelijk toch naar een hospice of een palliatieve unit in een verpleeghuis, omdat het thuis niet langer gaat. Juist in deze fase is snel handelen nodig. Het blijkt dat professionals en organisaties bij het regelen van deze zorg soms nog tegen onduidelijkheden of obstakels aanlopen. Staatssecretaris Van Rijn had toegezegd dat zorgprofessionals hierbij ondersteuning kunnen krijgen, waar met de Helpdesk Zorgaanbieders invulling aan wordt gegeven.

Knelpunten die door cliënten en hun naasten worden aangedragen kunnen ook gemeld worden. Hiertoe zal de vraagbaak achter het telefoonnummer 1400 worden gevraagd om relevante knelpunten en signalen inzake palliatieve zorg door te geven aan het ministerie van VWS. Signalen (dat mogen overigens ook goede voorbeelden zijn!) ontvangt het ministerie graag. Zij zijn daarvoor te bereiken op [email protected].

Recent Posts