In VPTZ

Bijna de helft van de Nederlanders heeft vorig jaar zeker een keer vrijwilligerswerk gedaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de Registratierapportage VPTZ blijkt dat ruim 11.000 vrijwilligers actief zijn in de palliatieve terminale zorg.

Donderdag 10 maart 2016

Bijna de helft van de Nederlanders heeft vorig jaar zeker een keer vrijwilligerswerk gedaan. Mensen waren vooral actief bij een sportvereniging, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal vrijwilligers is vrijwel gelijk aan de voorgaande jaren, zegt het CBS. Naast sportclubs waren vorig jaar ook scholen en het jeugdwerk in trek bij vrijwilligers. Ze lieten politieke partijen links liggen, blijkt uit het jaaroverzicht. Daaruit blijkt ook dat 8,3% van de vrijwilligers actief is in de verzorging of verpleging.

VPTZ Nederland verzamelt jaarlijks kerncijfers over het vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg. Daaruit blijkt dat in 2014 ruim 11.000 vrijwilligers ondersteuning boden aan mensen in de laatste levensfase. Hiermee zet de groei van het aantal VPTZ-vrijwilligers door. De verwachting is dat het beroep op deze vrijwilligers ook de komende jaren zal toenemen.

Meer informatie van het CBS vindt u op www.cbs.nl.

Recent Posts