In Nieuwsberichten

13 april 2016 plaatste de Tubantia een artikel over Leendert Vriel Almelo e.o.

Almelo

De wens van terminaal zieke mensen om thuis te sterven bekent intensieve zorg en begeleiding. Maar mantelzorgers hoeven hierin niet alleen te staan, want vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Almelo en omstreken bieden hierbij extra ondersteuning.

,,Sterven is een heel intiem moment. Het is waardevol voor zowel ons als voor de familie en mantelzorgers om in de tijd die eraan vooraf gaat steun en rust te kunnen bieden”, zegt Anny Masselink. Ruim tien jaar zet zij zich als vrijwilliger in namens de Stichting Leendert Vriel Almelo en omstreken.

De stichting, tot aan vorig jaar Terminale Thuiszorg geheten, biedt praktische en emotionele ondersteuning aan terminale patiënten, aan mantelzorgers en aan familie van de zieke. Dit doen zij onder de paraplu van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) overdag en ’s nachts in de vorm van waakdiensten. De diensten die Leendert Vriel biedt zijn gratis. De stichting wordt voor 60 procent gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de rest van de kosten moeten zelf worden verzorgd.

De vraag naar terminale thuiszorg neemt toe, waardoor de stichting het team van dertig vrijwilligers graag uitgebreid zou zien. Steeds meer mensen willen hun laatste levensdagen thuis zijn, maar komen zorg tekort. Meestal komt deze extra zorg neer op de familie of op mantelzorgers. ,,In feite doen wij hetzelfde als mantelzorgers”, vertelt Anny Masselink. ,,Wij komen in eerste instantie om de familie en mantelzorgers te ontlasten. Het gaat erom dat de familie op tijd naar bed kan gaan, wetende dat de zorg in goede handen is. We merken dat het de familie voldoening geeft als ze op deze wijze de palliatieve zorg thuis kan volhouden.”

Medische handelingen verrichten de vrijwilligers niet, daarvoor komt de thuiszorg. Een medische achtergrond is dan ook niet noodzakelijk. Wel volgen alle vrijwilligers een opleiding. ,,De meeste vrijwilligers zijn ouder dan 60″, zegt Riet Kikkert, coördinator bij de stichting. ,,Nadat het arbeidzame leven er voor hen opzit willen ze zich graag maatschappelijk inzetten.”

,,Het is natuurlijk verdrietig als mensen beseffen dat het einde nadert voor hun dierbare”, weet Masselink. ,,Maar het is niet alleen maar droefenis. Iemand die je niet kent leert om op jou als vrijwilliger te vertrouwen. Hierdoor ontstaan soms bijzonder gesprekken. Enerzijds met de zieke cliënt die bijvoorbeeld angst heeft voor het moment van overlijden. Met name jonge mensen maken zich zorgen over het gezin dat achterblijft. Anderzijds praten we veel met de mantelzorgers. Ze delen allemaal een stuk van hun leven met je. Dat is het mooie van dit werk, wij brengen rust in de thuissituatie zodat er ruimte ontstaat in de voorbereiding naar het afscheid. Onze nabijheid en aanwezigheid, de tijd, de zorg en aandacht die wij geven wordt als zeer waardevol beschouwd. Het helpt de nabestaanden bij de rouwverwerking.”

Moment van sterven

Ondanks haar jarenlange ervaring is het voor Masselink moeilijk in te schatten wanneer het moment van sterven aangebroken is. ,,Je doet je best alert te blijven, maar het kan ineens snel gaan. Als het zover is trek ik me terug.” Elke cliënt krijgt een eigen groep vrijwilligers. Bij de indeling wordt gekeken naar de situatie, de cultuur en het praktische aspect. ,,Van daaruit zoeken we de vrijwilliger die er het best bij past”, vertelt Riet Kikkert. ,,Al onze mensen hebben hun, zoals ik het noem: ‘eigen-aardigheden’. En elk overlijden maakt op een bepaalde manier indruk. Daarom mogen ze me altijd bellen om even te ‘spuien’.” Masselink: ,,Dat kan heel prettig zijn, want het is opmerkelijk hoe terughoudend buitenstaanders zijn in het informeren naar wat wij doen. Terwijl het zo ontzettend dankbaar werk is.”

‘We brengen rust thuis,zodat er ruimte ontstaat in de voorbereiding naar het afscheid’

‘Wij komen in eerste instantie om de familie te ontlasten’

Anny Masselink vrijwilliger

 

160 aanvragen per jaar

De Stichting Leendert Vriel krijgt zo’n 160 aanvragen per jaar.

De aanvragen zijn verspreid over vijf vestigingen:

– Almelo en – omstreken

– Hof van Twente

– Enschede

– Hengelo/Borne – en omstreken

– Noord Oost Twente.

De regionale stichtingen nemen deel in de netwerken Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in hun werkgebied.

De stichting staat in nauw contact met thuiszorgorganisaties.

De opleiding voor een vrijwilliger bestaat uit acht bijeenkomsten.

Terminale, kortdurende zorg bestrijkt een periode van een paar dagen tot maximaal een aantal maanden.

Meer info is te vinden op de website:

https://leendertvriel.nl of per telefoon:

06 – 23820282

Recent Posts